คณบดีพยาบาลศาสตร์

 

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

ข้อมูลต่างๆ

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (คลิก)

ข้อมูลอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ (คลิก)

ตารางเรียนเทอม 1 ปี 2562 (คลิก)

ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คลิก)

ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ (คลิก)

ภาระงานสอนของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ (คลิก)

 

รายชื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

รายชื่อนักศึกษา รหัส 62  (คลิก)

รายชื่อนักศึกษา รหัส 61  (คลิก) 

รายชื่อนักศึกษา รหัส 60  (คลิก)

รายชื่อนักศึกษา รหัส 59  (คลิก) 

 

รายวิชาที่เปิดสอนประจำปีการศึกษา 2562

ภาคการศึกษาที่ 1/2562    นักศึกษาชั้นปีที่ 1    นักศึกษาชั้นปีที่ 2    นักศึกษาชั้นปีที่ 3    นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2/2562   นักศึกษาชั้นปีที่ 1    นักศึกษาชั้นปีที่ 2    นักศึกษาชั้นปีที่ 3    นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 3/2562   นักศึกษาชั้นปีที่ 1    นักศึกษาชั้นปีที่ 2    นักศึกษาชั้นปีที่ 3    นักศึกษาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษาปีการศึกษา 2562

แผนการศึกษาภาคทฤษฎี (คลิก)

แผนการศึกษาภาคปฏิบัติ (คลิก)

 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

- แผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ (คลิก)

 

Comments   

0 #9 tadalafil daily use 2021-06-07 11:28
tadalafil max dose https://nextadalafil.com/ tadalafil daily use tadalafil pills 20mg
Quote
0 #8 tadalafil max dose 2021-06-06 20:02
tadalafil 40 mg from india https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil pills 20mg tadalafil 40 mg from india
Quote
0 #7 buy tadalafil 2021-06-05 13:12
tadalafil pills 20mg https://tadalafilgenc.com/ tadalafil max dose tadalafil dosage
Quote
0 #6 tadalafil tablets 2021-06-02 14:38
buy tadalafil https://superactivetadalafil.com/ tadalafil tablets tadalafil dosage
Quote
0 #5 tadalafil max dose 2021-06-02 14:03
tadalafil 40 mg daily https://extratadalafill.com/ tadalafil pills generic tadalafil 40 mg
Quote
0 #4 tadalafil 40 2021-06-02 13:02
tadalafil gel https://tadalafilgenc.com/ tadalafil 40 tadalafil 30 mg
Quote
0 #3 order tadalafil 2021-06-02 12:39
tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil pills 20mg tadalafil max dose
Quote
0 #2 what is tadalafil 2021-06-02 09:24
tadalafil max dose https://nextadalafil.com/ generic tadalafil united states tadalafil online
Quote
0 #1 profile8307 2018-11-02 17:08
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Quote

Add comment


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

งานแนะนำและให้คำปรึกษา