คณบดีพยาบาลศาสตร์

ผศ.เสาวลักษณ์  แย้มตรี

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์พยาบาลประจำทั้งหมด (คลิก)

 

งานบริการวิชาการ

สรุปย่อ ABC โครงการ “ต่อต้านมะเร็งเต้านม Against Breast Cancer”  ประจำปีการศึกษา  2559 (คลิก)

สรุปโครงการงานบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2559 (คลิก)

สรุปโครงการงานบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2560 (คลิก)

ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 (คลิก)

ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (คลิก)

 

Comments   

0 #1 profile9020 2018-11-01 16:16
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Quote

Add comment


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

แบบสำรวจ