คณบดีพยาบาลศาสตร์

 

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

   ตำแหน่งวิชาการ

รายการ

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รวม

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 

1

 

1

สาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน

 

 

3

3

สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 

 

1

1

รวมทั้งหมด

-

1

4

5

 

Add comment


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

งานแนะนำและให้คำปรึกษา