คณบดีพยาบาลศาสตร์

 

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

Notice
  • Could not instantiate mail function.
  • Could not instantiate mail function.
  • Could not instantiate mail function.
  • Could not instantiate mail function.
  • Could not instantiate mail function.
  • Could not instantiate mail function.
  • Could not instantiate mail function.
  • Could not instantiate mail function.
  • Could not instantiate mail function.
  • Could not instantiate mail function.

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 1/2562
1-3 ส.ค. 62 นักศึกษาภาคปกติ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2562
4-5 ส.ค. 62 นักศึกษาภาคสมทบ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2562
5 ส.ค. 62 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
8 ส.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (ภาคปกติ)
11 ส.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (ภาคสมทบ)
31 ส.ค. 62 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยฯ หรือธนาคาร
1 - 30 ก.ย. 62 ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยเสียค่าปรับ
25 ส.ค. 62 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ w และการเพิ่มรายวิชา
26 ส.ค.- 7 ธ.ค. 62 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
15 ก.ย. 62 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
6 -14 ต.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
8 - 16 ธ.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
17 ธ.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
 

ภาคเรียนที่ 2/2562
22-23 ธ.ค. 62 นักศึกษาภาค ปกติ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562
24-26 ธ.ค. 62 นักศึกษาภาคสมทบ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562
5 ม.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (ภาคปกติ)
7 ม.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (ภาคสมทบ)
9-10 ม.ค.63 พิธีวันกระแส/พิธีประสาทปริญญาบัตรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
31 ม.ค. 63 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยฯ หรือธนาคาร
1 - 28 ก.พ. 63 ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยเสียค่าปรับ
26 ม.ค. 63 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ w และเพิ่มรายวิชา
3 - 9 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

ภาคฤดูร้อน/2562

13-15 ก.พ. 63 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและ ลงทะเบียนเรียน
9 มี.ค. 63 วันเปิดภาคเรียนที่ 3/2562 16 มี.ค. 63 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา โดยไม่ติดสัญลักษณ์ Wและการเพิ่ม รายวิชา
16 มี.ค. 63 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน ที่วิทยาลัยหรือธนาคาร
17 มี.ค.-5เม.ย. 63 รับชำระค่าลงทะเบียนโดยเสีย ค่าปรับ
17 มี.ค.-10พ.ค. 63 เพิกถอนรายวิชาโดยติด สัญลักษณ์ W
16 มี.ค.63 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2562
15 -17พ.ค. 63 สอบปลายภาคเรียน
18 พ.ค. 63 วันปิดภาคเรียนที่ 3/256

         

Comments   

0 #4 tadalafil 30 mg 2021-06-06 17:37
tadalafil generic https://nextadalafil.com/ generic tadalafil united states tadalafil tablets
Quote
0 #3 order tadalafil 2021-06-06 11:22
tadalafil pills 20mg https://extratadalafill.com/ what is tadalafil tadalafil 60 mg for sale
Quote
0 #2 tadalafil online 2021-06-06 11:08
tadalafil gel https://superactivetadalafil.com/ tadalafil daily use tadalafil pills
Quote
0 #1 what is tadalafil 2021-06-04 22:17
tadalis sx https://tadalafilgenc.com/ 40 mg tadalafil tadalafil gel
Quote

Add comment


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

งานแนะนำและให้คำปรึกษา