คณบดีพยาบาลศาสตร์

 

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

Display # 
Title Author Hits
ชั่วโมงอบรม Written by สุภาพร สิทธิกร 49
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 Written by สุภาพร สิทธิกร 70
ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาล ปีการศึกษา 2562 Written by สุภาพร สิทธิกร 91
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ Written by สุภาพร สิทธิกร 48
FTES Written by สุภาพร สิทธิกร 69
นักศึกษารหัส 62 Written by สุภาพร สิทธิกร 64
อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Written by สุภาพร สิทธิกร 106
อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Written by สุภาพร สิทธิกร 111
อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ Written by สุภาพร สิทธิกร 113
อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Written by สุภาพร สิทธิกร 110

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

งานแนะนำและให้คำปรึกษา