คณบดีพยาบาลศาสตร์

 

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

Display # 
Title Author Hits
ชั่วโมงอบรม Written by สุภาพร สิทธิกร 482
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 Written by สุภาพร สิทธิกร 1083
ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาล ปีการศึกษา 2562 Written by สุภาพร สิทธิกร 1223
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ Written by สุภาพร สิทธิกร 1071
FTES Written by สุภาพร สิทธิกร 487
นักศึกษารหัส 62 Written by สุภาพร สิทธิกร 933
อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Written by สุภาพร สิทธิกร 1505
อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Written by สุภาพร สิทธิกร 1463
อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ Written by สุภาพร สิทธิกร 1380
อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Written by สุภาพร สิทธิกร 115946

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

งานแนะนำและให้คำปรึกษา