คณบดีพยาบาลศาสตร์

 

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

Display # 
Title Author Hits
ชั่วโมงอบรม Written by สุภาพร สิทธิกร 126
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 Written by สุภาพร สิทธิกร 240
ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาล ปีการศึกษา 2562 Written by สุภาพร สิทธิกร 209
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ Written by สุภาพร สิทธิกร 147
FTES Written by สุภาพร สิทธิกร 143
นักศึกษารหัส 62 Written by สุภาพร สิทธิกร 171
อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Written by สุภาพร สิทธิกร 285
อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Written by สุภาพร สิทธิกร 289
อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ Written by สุภาพร สิทธิกร 283
อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Written by สุภาพร สิทธิกร 291

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

งานแนะนำและให้คำปรึกษา